Pojam zdravlja ćemo najbolje sebi dočarati ako zamislimo srećnog, uvek raspoloženog čoveka, punog energije, kreativnosti I ljubavi prema svemu što ga okružuje, koga ništa ne boli i koji na život gleda sa vedre strane, dok onu tmurnu koristi kao lekcije koje pomažu njegovom rastu.

Zdravlje je stanje harmonije u čoveku, na njegovom fizičkom, emotivnom, mentalnom I duhovnom nivou. Svi ovi aspekti ljudske ličnosti su neodvojivi i utiču jedni na druge. Odraslima je često teško da u savremenom životnom stilu održe tu homeostazu, ali zašto deca, još neopterećena bremenom života , voljena i negovana, sve češć dolaze u stanje disharmonije, izražene kao bolesti fizičkog tela? Šta to narušava dečji, rođenjem donešen savršeni, imunosistem?

Majka priroda nam je rođenjem dala sve što nam je potrebno za zdrav život na ovom svetu. Svaki delić našeg psihofizičkog bića ima svoju savršenu funkciju i sve dok to biće živi u skladu sa prirodnim zakonima ima šansu da proživi zdrav, kvalitetan život.

Međutim, sledeći puteve evolucije čovek se suprotstavlja Prirodi, dok nam bolesti dolaze kao opomene. Osvrnimo se na životni put prosečnog današnjeg deteta.

Čim se rodi ubrizgavaju mu se vakcine koje sadrže patogeni potencijal koji napada imunološki sistem izazivajući degradaciju organizma. Vakcinacijom se dovodi u opasnost proces izgradnje imuniteta jer je zadatak samog organizma da stvori sopstvenu zaštitu zahvaljujući borbi protiv svih agresija koje će sretati u životu.

Dojenje je nezamenljiva hrana i zaštita za dete. Nemogućnost dojenja , sve češći problem mladih majki je nov i neobičan događaj, potpuno nepoznat u životinjskom carstvu. Uskraćena za najosnovnije, deca se od rođenja izgrađuju od farmaceutskih prerađevina koje po svom sastavu ni ne podsećaju na ono što im je priroda zagarantovala, niti u sebi nose energiju života.

Čim dete stasa dovoljno da može da konzumira druge namirnice, pored majčinog (ili apotekarskog) mleka, na trpezi mu se nađe hemijski tretirano voće i povrće, meso puno hormona i antibiotika, a često, vrlo rano, ima priliku da jede industrijski prerađene namirnice obogaćene konzervansima, veštačkim bojama i aromama, stmulatorima apetita i još mnogo čime. Hrana koja je izgubila svoj prvobitni izgled i ukus, prerađena u fabrici je bioenergetski mrtva, a od nje treba da se gradi energija deteta koje raste.

U savremenim kuhinjama među osnovnim namirnicama se nalazi obezvređeno belo pšenično brašno (dok su ječam, ovas, raž i ostale žitarice koje su neophodne za zdravlje svakog organizma, zaboravljene). Troše se ogromne količine šećera i soli, a saturisane masnoće u vidu rafinisanih ulja i margarina su često osnovni izvor masnih kiselina. Pekare i restorani brze hrane deluju sve popularnije što se više diže glas o njihovoj štetnosti.

Boravak u gradovima prepunim automobilskog smoga u krvotok čoveka unosi olovo i ugljen monoksid, a industrijska zagađenja još mnogo drugih opasnih supstanci. Možemo im dodati zračenja kojima smo okruženi iz kućnih aparata, pogotovo kompjutera, televizora i mobilnih telefona.

Nedovoljan boravak u prirodi uskraćuje priliku da se dečji bio-sistem resetuje i nastavi dalju borbu čisteći se od štetnih uticaja.

Povremene infekcije od kojih deca oboljevaju alarm su da je imunosistem oslabljen, a simptomi koji se najčešće javljaju (temperatura, kašalj, sekrecija iz nosa, prolivi, ekcemi I sl.) su pokušaj organizma da izbaci toksine i očisti se. Klasična medicina nas upućuje na hemijske lekove kojima se suzbijaju simptomi umesto da utiče na uzroke bolesti. Bakterije i virusi nisu krivi za bolestan organizam, kriv je teren, odnosno domaćin koji je posustao. Uništavajući mikrobe antibioticima, uništavamo i sopstveni organizam, a jedini pravi lek protiv bolesti je životni stil koji omogućava organizmu da se očisti i nastavi sa novim, zdravijim životnim navikama.

Ljudski organizam poseduje čudotvornu moć samoisceljenja i čišćenja i adaptibilan je. Međutim, kada se osvrnemo na sve faktore kojima ga iz dana u dan slabimo, jasno je da je pitanje vremena kada taj savršeni sistem više neće moći da se izbori sa zagađivačima.

Kada postoji svest o uzrocima koji narušavaju zdravlje naše dece, motiv nije sporan. Danas su informacije o zdravoj ishrani I životnom stilu dostupne svima i jedini problem koji roditelju ostaje je borba sa medijima koji propagiraju štetnu hranu i lako dostupnom ponudom na tržištu. A nije ni teško…

Olivera Sekulovski