Uticaj crtanih filmova na decu

Nove generacije i način življenja donose i nove izazove. Stalna težnja odraslih za materijalnim, dovodi do manjka slobodnog vremena, a time i mogućnosti za osmišljavanje kreativne igre sa decom. Boravak na otvorenom i konstruktivna igra, često su zamenjeni televizijom i crtanim filmovima.

Ranijih godina nije bilo tolike prisutnosti televizije, a posebno crtanih filmova. Uticaj medija na usmeravanje svesti široke mase nije bila u toj meri zastupljena i jaka. Deca su se više igrala napolju, a u kući su boravila samo kad vreme ne dozvoljava suprotno.

Sa jedne strane, crtani filmovi pre 10, 20 godina bili su drugačijeg karaktera. Uprkos jasnoj razlici između dobrih i loših likova, agresivnost je bila znatno manje prisutna, kao i sam rivalitet između likova.

Danas je veoma naglašen faktor izgleda, moći i uspeha, a „dobri junak“ može koristiti jednako agresivne metode kao i „zli junak“, jer je on „dobar i snažan“.

Negativni uticaj gledanja televizije, odnosno crtanih filmova je primarno vezan za razvojni uzrast deteta

Dete do 2 godine – ne bi uopšte trebalo da gleda televiziju, jer na tom uzrastu ono nije u mogućnosti da percipira smisao prikazanog sadržaja, a posebno ne može razlikovati stvarnost od televizijskog sadržaja.

Deca od 2 do 7 godina – su izuzetno sklona imitaciji i učenju po modelu, što znači da dete veoma dobro “kopira” ponašanje osoba / likova u njegovoj sredini koji su njemu značajni. Problem je što su takvi likovi često potpuno neadekvatni za bilo kakvu identifikaciju i što su na momente previše agresivni (ili imaju čarobne moći: mogu da lete, ispaljuju paukovu mrežu iz ruku, skaču sa vrha nebodera na zgrade…)
U tim agresivnim likovima deca mogu da vide sebe, žele da su takvi i dok gledaju misle da su to oni. Ako se roditelji ne uključe i objasne im šta je realnost, a šta ne (a to se danas sve ređe dešava, jer su roditelji previše zauzeti i ostavljaju decu samu ispred TV), ona mogu da razumeju crtane filmove kao vid zamene za stvaran život,
što je smetnja zdravom ranom razvoju.

Takođe, deca uzrasta do 7 godina nisu u mogućnosti da procene nameru nekog ponašanja. Naime, ponašanje se stavlja u kategoriju dobro/loše, pa su pravila veoma važna. Takav nivo razmišljanja otežava detetu selektivnost u kontekstu uviđanja razlika između dobrih i loših postupaka / likova.

Logična posledica višesatnog gledanja tv-a dnevno jeste i to da su deca motorički nespretna, siromašnog vokabulara i sa poteškoćama u verbalnom izražavanju. Zbog čega? Iako imaju priliku da čuju širok raspon reči, ukoliko nemaju priliku u živom govoru vežbati/koristiti iste, dete biva uskraćeno za izuzetno važan aspekt svog razvoja.

Da li ste se nekad pitali zašto dete ne može zaspati posle gledanja nekog crtanog filma?

Kako možemo smanjiti negativni uticaj tv-a na naše dete?

  • Ograničite vreme gledanja televizije i ne odstupajte od toga
  • Ne gledajte crtane filmove rano ujutro niti uveče pre spavanja
  • Birajte sadržaj i pričajte sa detetom o sadržaju koji gleda na televiziji
  • Isključite televizor za vreme obroka/ nemojte jesti ispred tv-a
  • Budite dobar primer tako što ćete i sami regulisati vlastito gledanje televizije
  • Ako gledate televiziju, gledajte korisne, zabavne i edukativne programe
  • Redovno odlazite sa detetom u prirodu/park.
  • Predložite svom detetu bavljenje i drugim aktivnostima, crtajte, bojite, gradite, oblikujte predmete od gline, plastelina…, pravite zanimljive igračke od papira…

Potrudimo se da deca što više vremena borave na vazduhu, u sportskim aktivnostima, kreativnoj i zabavnoj igri sa ukućanima i vršnjacima.

Razvijajmo njihovu kreativnost, maštu i zdrav psiho-fizički razvoj!

Pedagog Nevena Aleksić