Kako bismo lakše razumeli zašto nam dete postiže bolje rezultate iz pojedinih oblasti, dok iz nekih često ne zadovoljava ni prosek grupe i izbegli brigu i nezadovoljstvo, potrebno je razumeti dečje različitosti u dominantnom tipu inteligencije.

Pre svega, značajno je reći da :

-Svaki čovek uči na različit način;

-Svi u različitim situacijama koristimo različite inteligencije, a samim tim i različite stilove učenja;

-Svaka vrsta inteligencije je značajna i vredna;

-Svaka vrsta inteligencije može da se razvije i pojača;

-Čovek može da koristi svoje jače inteligencije da osnaži one koje su slabije razvijene.

  1. Logičko-matematička inteligencija

*Razmišlja konceptualno

*Istražuje veze, odnose i kategorije

*Dobar u rasuđivanju, logičkom mišljenju i rešavanju problema

*Manipuliše okruženjem da bi eksperimentisao

*Razmišlja i zaključuje o prirodnim događajima

*Naučnici, inženjeri, kompjuterski programeri, računovođe

*Uči kroz proračunavanje, korišćenje statistike, pravljenje redosleda, logiku, rešavanje problema, upoređivanje, izvođenje zaključaka

  1. Interpersonalna inteligencija

*Razmišlja i funkcioniše kroz odnose

*Vođa u grupi

*Izvanredna sposobnost da prepozna osećanja i namere drugih ljudi

*Razume ljude, dobar je medijator

*Organizator, dobar u komunikaciji, može da bude manipulativan

*Lako se snalazi u društvu, ima puno prijatelja

*Terapeuti, biznismeni, političari, ljudi koji pokreću akcije i organizuju grupe

*Uči kroz razgovore, timski rad, sarađivanje na projektima

  1. Kinestetička inteligencija

*Procesuje saznanja kroz telesne senzacije

*Izvanredna fina motorika

*Ume da oseti kada šta treba da radi

*Dobar mimičar

*Potreba da se kreće, često ga okarakterišu kao hipreaktivnog

*Atletičari, plesači, glumci, pantomimičari, klovnovi

*Uči kroz pokret, fizičku aktivnost, dodirivanje predmeta, pravljenje, seckanje, improvizaciju, dramu, mimiku

  1. Intrapersonalna inteligencija

*Ume da se fokusira

*Jaka ličnost

*Duboko svestan svojih osećanja, snova i ideja

*Reflektivan i analitičan

*Izbegava grupne aktivnosti

*Prepoznaje svoje snage i slabosti

*Potrebno mu je vreme i prostor da bude sam sa sobom

*Samostalne delatnosti, istraživač, teoretičar, filozof

*Uči kroz samostalno razmišljanje, povezivanje stvari naučenih kroz lično iskustvo, vođenje dnevnika, poistovećivanje, pravljenje teorija.

  1. Lingvistička inteligencija

*Razmišlja kroz reci

*Razvijena sposobnost slušanja

*Voli da čita i piše

*Igra se rečima

*Voli da gleda, sluša i izgovara reči

*Dobar pripovedač, voli da priča dogodovštine i viceve

*Nastavnici, novinari, pisci, advokati, prevodioci

*Uči kroz čitanje, pisanje, poeziju,debate, prepričavanja

  1. Muzička inteligencija

*Razmišlja kroz zvuk i ritam

*Pevuši i zvižduće

*Odmah reaguje na muziku

*Uživa u proizvođenju muzike na razne načine, peva u vodi

*Osetljiv na zvuke u okruženju (cvrčak,zvono…)

*Kritičan prema muzici koju stvaraju drugi

*Hor, orkestar, muzička grupa, disk-džokej, pozorište

*Uči kroz pravljenje rima, opuštanje uz muziku, smišljanje pesmica, koristi muziku da pokrene ideje

  1. Prostorno-vizuelna inteligencija

*Razmišlja kroz slike

*Zamišlja scene i slike

*Dobro zna gde se šta nalazi

*Fasciniraju ga mašine

*Pronalazači, arhitekte, inženjeri, mehaničari

*Uči kroz pravljenje mapa, postera, šematskih prikaza, ilustracije, vizuelizacije, crtanje, podvlačenje

UPITNIK O VRSTAMA INTELIGENCIJE

1.Snalažljiv sam sa predmetima

2.Imam dobar osećaj za prostor

3.Prirodno sam nadaren da pomognem prijateljima da reše konflikte

4.Lako se sećam reči pesama

5.Umem da objasnim stvari koje su teške i slušaocima pomognem da ih razumeju

6.Uvek radim stvari korak po korak

7.Dobro poznajem sebe i razumem zašto se ponašam na određeni način

8.Uživam u društvu i zajedničkim aktivnostima

9.Dobro učim na predavanjma i kada slušam druge

10.Umem da prepoznam promene raspoloženja u muzici

11.Volim slagalice, ukrštene reči, logičke probleme

12.U učenju su mi važna vizuelna pomagala kao što su dijagrami, grafikoni i sl.

13.Osetljiv sam na osećanja i raspoloženja ljudi oko sebe

14.Najlakše učim kada moram sam da uradim

15.Da bih nešto počeo da učim ,moram da vidim sopstvenu korist u tome

16.Volim privatnost i tišinu kada razmišljam i radim

17.U složenim muzičkim komadima umem da prepoznam poljedinačne instrumente

18.Lako mogu da se prisetim scena koje sam video

19.Imam razvijen rečnik i izražajno govorim

20.Volim da hvatam beleške

21,Imam dobar osećaj za ravnotežu i uživam u fizičkom pokretu

22.Umem da prepoznam odnose i veze među stvarima i ljudima

23.U grupi ljudi umem da sarađujem i razrađujem ideje drugih ljudi

24.Dobar sam posmatrač i često primetim stvari koje drugima promaknu

25.Lako mi postaje dosadno

26.Uživam da učim i radim samostalno, bez drugih

27.Uživam da stvaram muziku (proizvodim zvuke na razne načine)

28.Dobro se snalazim sa brojevima i različitim matematičkim problemima

Pored svakog iskaza dajte sebi ocenu. Ako je iskaz istinit 5, ako je neistinit 0, a ako je izmedju od 1-4.

LINGVISTIČKA 5,9,19,20

LOGIČKO-MATEMATIČKA 6,11,22,28

PROSTORNO-VIZUELNA 2,12,18,24

MUZIČKA 4,10,17,27

INTERPERSONALNA 3,8, 13,23

INTRAPERSONALNA 7, 15, 16, 26

KINESTETIČKA 1, 14,21,25

Poznajući i uvažavajući dečje različitosti po pitanju dominantne inteligencije, planiranje aktivnosti u vaspitno-obrazovnom radu polazi od principa raznovrsnosti. Na taj način svako dete nalazi put do usvajanja znanja.

AKTIVNOSTI ZA RAZLIČITE VRSTE INTELIGENCIJE

lingvistička-čitanje, pisanje, priče, šale, anegdote, prepričavanja, recitacije

kinestetička-igra, ples, gluma, fizičko, mimika,vajanje, kreativne radionice

matematička-simboli, brojevi,grafičko predstavljanje,pronalaženje uzročno-posledičnih veza, rešavanje problema, otkrivanje pravila

prostorno-vizuelna-bojenje, šematski prikazi, mape uma, pravljenje mapa i reljefa, vizualizacija

muzička-ritmičke igre, zvuci, komponovanje, pevanje, rad uz muziku u pozadini

intrapersonalna-samostalno razmišljanje, smišljanje strategija, procesuiranje osećanja, analiza svojih reakcija na događaje, ponašanja, maštanje (kroz dramsku radionicu i socioemotivne aktivnosti)

interpersonalna-rad u paru ili u manjim grupama, projekti na kojima se sarađuje,procene i komentari,liderstva u aktivnostima.

I za kraj…

Drage mame i tate, ako ste uspeli da prepoznate sebe u nekoj od opisanih inteligencija, razumećete zašto se lako i rado bavite određenim poslovima dok vam drugi ne idu od ruke.

Nadam se da ćete i sutra, kada vaša deca u školi budu postizala različite rezultate iz pojedinih predmeta imati razumevanja i da će vam ova teorija biti od koristi pri izboru dodatnih aktivnosti i, kasnije, životnih opredeljenja za svoje dete.

Olivera Sekulovski