Sa izleta na Avalu

Pre polaska kući svi su poželeli da nas dočeka omiljeni ručak, naše kuvarice!

Leave Your Reply