Kroz kreativno građenje terena za mini golf od šumskog materijala i samu igru golfa, razvijali smo koordinaciju i preciznost. Usvajali smo osnovne početne matematičke pojmove kroz uslovna merenja i sjajno se zabavili.