MUZIKA KAO VIBRACIJA

Svaka materija, živa ili neživa, je vibracija određene frekvencije. Čovek je sazdan od vibrirajućih energetskih talasa. Možemo slobodno reći da svaki pojedinac ima sopstvenu , univerzalnu muziku, koja je sinhronizovani deo jedinstvene kosmičke kompozicije. U susretima sa drugim osobama, osećaj prijatnosti, pripadanja ili pak odbojnosti ukazuje na usklađenost tonova dve kompozicije, odnosno, da li zajedno činimo melodiju ili neprijatni skup tonova. Intuitivno biramo ljude koji nam, često iz neobjašnjivih razloga, prijaju i klanjamo se ljudi za koje, takodje , ne umemo da objasnimo zašto su nam antipatični. Spojeni u ljubavi, dvoje čine najlepšu kompoziciju čiju je vibraciju lako prepoznati. Muzikoterapija je široko rasprostranjena u svim kulturama , koristi se kao snažan instrument za uspostavljanje harmonije u čoveku. Dokazan je uticaj različite vrste muzike na biljke, kao i na formiranje molekula vode.

Određeni tonovi iz spoljašnje sredine mogu uticati na naše, kako na pozitivan, tako i na negativan način. Znajući ovo, svesni smo koliki uticaj muzika ima na naše raspoloženje i zdravlje. Odrastao čovek ima mogućnost izbora u skladu sa svojim temperamentom i trenutnim raspoloženjem, a dete? Dete sluša ono što mu mi, odrasli, izaberemo. Svojim izborom utičemo na njegovo raspoloženje, često ne razmišljajući šta mu je u tom trenutku potrebno da bi bilo u harmoniji. Ovo je veoma lako uočiti u grupi dece. Ukoliko je energija grupe na visokom nivou, u toku bučne motoricke igre i uključite relaksirajuću kompoziciju, uočićete kako se aktivnost stišava i kako deca postepeno usporavaju tempo i prelaze na mirnije igre. Isto tako je moguće podići nivo energije grupe, što se lako vidi na vešto vođenim koncertima.

Stanje ‘dobrog’ je, možemo reći,stanje ravnoteže. Muzikom možemo uticati na uspostavljanje ravnoteže kada je to potrebno. Često na raspoloženje utiču razni faktori kao što su vremenske prilike (zamislite kišu koja ceo dan ujednačeno rominja), događaji i ljudi i jednostavno čine da nismo u ‘tjunu’. Tada pravilnim izborom muzike možemo povratiti ravnotežu i ponovo se osećati dobro. Zato je dobro oslušnuti dete. Nije teško osetiti njegovu vibraciju.

Neizbežno je postaviti pitanje kvaliteta muzike. Ako kao uslov za kvalitet postavimo pitanje umetnosti što je jedini stvarni kriterijum, doći ćemo do poražavajuće činjenice da je prosečno dete najviše izloženo zvucima muzike stvarane u komercijalne svrhe, o čijem kvalitetu je izlišno govoriti. Učestalim izlaganjem ovakvoj muzici formiramo dečji ukus i utičemo na njegovu bit. Umetnost je glas duše, u stvaralaštvu objedinjeni srce, glava i ruka, vođeni uzvišenom vibracijom. Njen uticaj na nas je blagotvoran i svako je u stanju da je prepozna. Ne postoji osoba kojoj ne prija Mesečeva sonata ili Za Elizu. Svako biće prepoznaje glas duše. Pogotovo dete, čija čula još nisu opterećena komercijalnom muzikom.

Muzika je prenos informacija. Poznato je koliko određeni muzički stilovi utiču na razvoj agresivnosti kod dece ili se koriste u lečenju psihičkih oboljenja.

U današnjoj ponudi naličja, na roditeljima i pedagozima je odgovornost šta će se servirati deci, koji će se radio i tv kanali uključivati u kući, koji cd-i puštati u predškolskim ustanovama i školama. Možda treba poći od shvatanja važnosti i moći muzike kao snažnog informacionog prenosnika.

Olivera Sekulovski