Osnovni program našeg vrtića verifikovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadograđen je elementima evropskih predškolskih programa.
Sastoji se iz četiri etape, svake posvećene odredjenom uzrastu, koje se sistematično nadograđuju i čine celinu koja zadovoljava sve aspekte dečje ličnosti.
PROGRAMI OD 3 DO 7 GODINA ODVIJAJU SE RAVNOPRAVNO NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU.