Odsek MENS-e za darovite, na čelu sa Dr Rankom Rajovićem, koji je osmislio sistem učenja za predškolski i ranim školskim uzrastu.
Sistem pomaže detetu da, uživajući u sadržajima, razvija svoje potencijale do maksimuma.
Prepoznajući genijalnost programa, uvrstili smo ga u  svoje aktivnosti sa decom i  omogućili roditeljima prisustvo
na radionicama Dr Ranka Rajovića.