12-36 meseci

Dete ima potrebu za socijalnim životom već od prvih koraka. Boravak među vršnjacima, oplemenjuje dečja osećanja, pruža sigurnost, daje detetu priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje.

Celodnevni boravak – 250 €
Poludnevni boravak – 230 €
Dvoje ili više dece – 250 €

 

3-7 godina

Program se nadograđuje svake radne godine i izgrađen je na nizu specifičnosti proisteklih iz sinteze evropskih programa i iskustva dugogodišnjeg rada ustanove. Kreiran je od svestrano edukovanog pedagoškog tima.

Celodnevni boravak – 250 €
Poludnevni boravak – 230 €
Dvoje ili više dece – 250 €

 

5 do 7 godina

U obaveznom predškolskom programu, deca prolaze kroz sistematizovan program.
Po potrebi, prolaze i kroz jednomesečni individualni rad sa vaspitačem u cilju usklađivanja sa grupom.

Celodnevni boravak – 250 €
Poludnevni boravak – 230 €
Dvoje ili više dece – 250 €