pedagoški kutak

Granice = LJUBAV

  Poslednjih nekoliko godina sve češće se mogu zateći porodice u kojima dete određuje pravila, koje su potpuno organizovane oko dečijih želja i u kojima su se roditelji sa mesta onih koji pravila određuju premestili na mesto onih koji pravila, koja su deca odredila, slepo slede. Nepotre