pedagoški kutak

Granice = LJUBAV

Kada govorimo o funkcionalnim i disfunkcionalnim porodicama, možemo uslovno reći da su funkcionalne one porodice čije su granice polupropustljive, što znači da ih odlikuje i izvestan stepen strogoće, zatvorenosti i pravila, kao i izvestan stepen popustljivosti, otvorenosti i slobode. Dakle, ko

ŠTA DECA SLUŠAJU

MUZIKA KAO VIBRACIJA Svaka materija, živa ili neživa, je vibracija određene frekvencije. Čovek je sazdan od vibrirajućih energetskih talasa. Možemo slobodno reći da svaki pojedinac ima sopstvenu , univerzalnu muziku, koja je sinhronizovani deo jedinstvene kosmičke kompozicije. U susretima sa