Aktivnosti za najmlađe – 08. April

Aktivnost za najmlađe –

Tema: Zec
Uvodni deo: Pričamo o zecevima,cime se oni hrane i njihove osobine
Glavni deo: pesmica “mali zeka”
Završni deo: ideja za igru sa roditeljima