U OBLASTI RAZVOJA GOVORA…

…uz pomoć logopeda, primenom adekvatnih didaktičkih sredstava, zanimljivom matematikom, radnim listovima, serijom slika, igrom, individualno ili u paru i manjim grupama, snimamo razvojni nivo u oblasti govora i podstičemo razvijanje pravilne artikulacije glasova, ovladavanje gramatički pravilnim govorom, oplemenjujemo gradilačko-stvaralačku aktivnost u oblasti govora, spontanu komunikaciju, bogatimo rečnik i negujemo lep govorni izraz.