U NAŠOJ LETNJOJ LABORATORIJI... bojimo vodu u kesicama prehrambenim bojama, odlažemo kesice u hladnjak, dobijamo obojeni led kojim slikamo u hladovini našeg dvorišta i tako lakše i lepše  ispraćamo ovaj veoma, veoma topao dan.
U NAŠOJ LETNJOJ LABORATORIJI

Leave Your Reply

Posted: 31/07/2017
Category: ABC Junior NEWS
Comments: 0
By:
Home » ABC Junior NEWS » U NAŠOJ LETNJOJ LABORATORIJI