Tim koji voli, uči i vaspitava našu decu sačinjavaju:

Direktor, menadžer, sekretar, pedagog, vaspitači, filolozi, medicinske sestre, lekar, logoped, nastavnik fizičkog vaspitanja,  saradnici za sportske i umetničke aktivnosti, kuvarice i domaćice.