SVET NAUKE U NAŠEM VRTIĆU – NIKOLA TESLA

Pitamo, razgovaramo, saznajemo dok zajedno stvaramo maketu  o proizvodnji električne struje – Odakle potiče električna struja? Električna struja se proizvodi u elektranama. Zagrevanjem vode u elektranama dok teče kroz cevi u kotlovima, nastaje para koja  pod velikim pritiskom ”juri” kroz ogromne parne turbine okrećući ih veoma brzo. Turbine su povezane sa generatorima koji dok se okreću proizvode električnu struju.
Električna struja ”teče” samo kroz neprekinutu žicu. Demonstriramo strujno kolo, struja ”teče,” sijalica se pali u ”sastavljenom” strujnom kolu, odnosno gasi kad se strujno kolo prekine.
Razgovaramo i upoznajemo se sa likom i delom našeg velikog naučnika –  Nekola Tesla.