Šuma blista !!!

Naš letnji projekat pod nazivom:

“Čudesno drvo”

Ima za cilj da kod dece razvije svest o uzajamnom odnosu čoveka i biljaka.

O interakciji i međusobnoj zavisnosti

Kako bi se kasnije kroz život odnosili brižno i savesno prema biljnom svetu.
Ovako izgleda početak našeg projekta u “našoj” šumi…