STARIJA JASLENA GRUPA

Rad sa taktilnom tablom koju smo sami napravili. Taktilno istraživanje boja, oblika, različitih tekstura…