“SKAKAVAC”

PUSTOLOVINA DO VODOPADA

Na obroncima Gučeva, gde se međe Trbušnica, Paskovac i Budimlija, na samo par kilometara od asfalta, nalazi se predivan prizor vodopada pod imenom “Skakavac”. ABC JUNIORCI su imali priliku i posetili isti. Uputili smo se u šezdesetominutnu pustolovinu, svako uz pomoć svog novog prijatelja – pustolova (štapa) koji smo sami pronašli u šumi. Usledilo je prelaženje reke Budimlija na desetine puta, preko većeg kamenja, preko balvana, preko uzanog mostića i drugog. Deca su se odlično snašla, procenjivala situaciju, održavala ravnotežu, pomagala svojim drugarima… Malo smo se i umorili ali kada smo začuli zvuk vode i ugledali sam vodopad, dečji uzvici: “Evo ga, vredelo je!” – sve su nam rekli.