RAD I STVARALAŠTVO

ŽIVOTINJSKA FIGURA – hartijom, bojom, linijom…
Origami tehnika- od pravougaonika do kvadrata, od kvadrata do trouglova, karakterni izraz životinjskog lika, docrtavanje životinjskog tela, osmišljavanje kompozicije – do izložbe radova.