RAD I STVARALAŠTVO

ŽIVOTINJSKA FIGURA - hartijom, bojom, linijom...

Origami tehnika- od pravougaonika do kvadrata, od kvadrata do trouglova, karakterni izraz životinjskog lika, docrtavanje životinjskog tela, osmišljavanje kompozicije - do izložbe radova. 

RAD I STVARALAŠTVO

Leave Your Reply

Posted: 11/01/2017
Category: ABC Junior NEWS
Comments: 0
By:
Home » ABC Junior NEWS » RAD I STVARALAŠTVO