PREDŠKOLCI U SVEMIRU

Cilj naše aktivnosti bio je zadovoljiti dečji interes za svemir, posebno za planete u Sunčevom sistemu, meteore i rakete, te im putem raznih materijala omogućiti da steknu određena znanja o njima. Akcenat je na procesu učenja kroz igru, manipulisanje, razgovor i istraživanje.