PORODICA

Cilj obeležavanja Svetskog dana porodice je afirmacija porodice i porodičnih vrednosti.
D.A. “Najvažniji deo moje kuće je moja porodica!”

“PORODICA
Mama ima poljubac što leči,
Tata ima smirujuće reči,
Sestra ima pogled koji blaži
A brat ima zagrljaj što snaži.
Šta ja imam – bogatstvo najveće,
Mnogo pažnje, ljubavi i sreće,
Puno srce i osmeh na licu
Jer ja imam svoju porodicu.”