OGLEDNA AKTIVNOST ZA RODITELJE

Druženje uz priču ”Maša i tri medvedića.” Primer kako negovati odnos konstruktivne saradnje i poverenja sa roditljima. Primer kako  pripremamo i vodimo aktivnost sa decom, kako motivišemo i podstičemo decu na  pažljivo slušanje priče, razumevanje sadržaja i od kakvog je značaja svaka primerena priča u radu sa decom. Primer razvijanja jedinstvenog uticaja  porodice i vrtića na dete.