Naši najmlađi

Tradicionalnom novogodišnjem maskenbalu su se pridružila i deca starije jaslene grupe sa svojim maskama i najslađim osmesima.