NA SCENI DOMA VAZDUHOPLOVSTVA

…u čast budućih prvaka.