MALA-VELIKA MATEMATIKA

Formiranje skupa od pet elemenata postupkom pridruživanja elemenata, za jedan više (za jedan manje) i grafičko predstavljanje skupa, pojedinačno ili u paru – Venov dijagram