LITAR – MERA ZA MERENJE TEČNOSTI

sipanjem i presipanjem vode u različite posude po veličini, obliku, materijalu ( od litar, pola litre, četvrtine litra – 2,5 dcl, koristeći činije, tetrapak, flaše, tegle, čaše…) dopunili smo svoja znanja o merama za merenje količine tečnosti.