”LEPTIRIĆU ŠARENIĆU… ”

… linijom i bojom osmišljavamo deo koji nedostaje.