Javni čas plesa

Zajednički rad

Roditelji su imali priliku da vide šta smo sve naučili na plesu i da se zajedno sa nama raduju našem uspehu i medaljama.