IGRE I AKTIVNOSTI…

… u skladu sa NTC sistemom učenja a u cilju blagovremene stimulacije intelektualnog razvoja.