EKSPERIMENT – VODA KOJA BEŽI…

Da li i kako voda iz jedne čaše može da pređe u drugu, praznu ?
Neka fotografije kažu… mi smo uspeli u tome. Naše pretpostavke (da će papirna vlakna – ”kapilari” maramica, pomoći u tome) – su bile tačne.
A obojena voda nam je ulepšala istraživanje i doživljaj. Pre nego što je isparila, najlepšim nijansama je oslikala naše, bele maramice… Udružili smo eksperiment i umetnost.