DANI VAJARSTVA

Nakon posete muzeju, organizovali smo sa decom vajarsku radionicu. Imali smo priliku da naučimo šta je glina, kako je dobijamo i na koji način možemo da je oblikujemo.