DANI VAJARSTVA

Nakon posete muzeju, organizovali smo sa decom vajarsku radionicu. Imali smo priliku da naučimo šta je glina, kako je dobijamo i na koji način možemo da je oblikujemo.


DANI VAJARSTVA

Leave Your Reply

Posted: 14/02/2018
Category: ABC Junior NEWS
Comments: 0
By:
Home » ABC Junior NEWS » DANI VAJARSTVA