“CARE, CARE KOLIKO JE SATI”

…kada dolazimo u vrtić, kada ručamo, kada odlazimo na spavanje a koliko još stopala, skokova, koraka mi treba do tebe ?