Dobro došli u predškolsku ustanovuABC Junior

JASLE

(boravak dece uzrasta od 1-3 godine)
Dete ima potrebu za socijalnim životom već od prvih koraka. Boravak među vršnjacima, oplemenjuje dečja osećanja, pruža sigurnost, daje detetu priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje.

VRTIĆ

(program za decu uzrasta 3-7 godina)
Program se nadograđuje svake radne godine i izgrađen je na nizu specifičnosti proisteklih iz sinteze evropskih programa i iskustva dugogodišnjeg rada ustanove. Kreiran je od svestrano edukovanog pedagoškog tima.

PREDŠKOLCI

U okviru obaveznog predškolskog programa, deca koja pohađaju našu Ustanovu od svoje treće godine, prolaze kroz sistematizovan program. Deca koja se naknadno upišu, po potrebi, prolaze i kroz jednomesečni individualni rad sa vaspitačem u cilju usklađivanja sa grupom u kojoj borave.

BORAVAK

Deca prvog i drugog razreda osnovne škole moći će da koriste usluge vrtića koje obuhvataju prevoz od škole do vrtića i boravak sa ili bez obroka. U organizaciji boravka školske dece su pomoć u izradi školskih zadataka i sportske i umetničke aktivnosti.

Radni dan

Boravak u prirodi
60 min
Radionice u vrtiću
140 min
Sportske aktivnost
30 min
Likovne aktivnosti
60 min
Muzičke aktivnosti
60 min