Aktivnosti šumskog vrtića ‘ABC Junior’ >>>

RADNI DAN

Boravak u prirodi
60 min
Radionice u vrtiću
140 min
Sportske aktivnost
30 min
Likovne aktivnosti
60 min
Muzičke aktivnosti
60 min

GRUPE

JASLE OD 1 DO 3 GODINE
1 DO 3
VRTIĆ OD 3 DO 7 GODINE
3 DO 7
PREDŠKOLSKO 6 DO 7 GODINA
6 DO 7
BORAVAK OD 7 GODINA
OD 7